Comuna Suciu de Sus, str. Principală,
nr. 791. Județul Maramureș

Știri

Calendarul cu ştiri din localitatea noastră.

Dispoziția nr.130 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral de pe raza comunei Suciu de Sus 05.11.2020

Pentru mai multe detalii dați click pe pdf

Anunț organizare licitație de vânzare masă lemnoasă pe picior aflată în proprietatea publică a comunei Suciu de Sus

Detalii în atașament

Proces verbal ședință de preselecție a operatorilor economici înscriși la licitația/negocierea de masă lemnoasă pe picior, oranizată de comuna Suciu de Sus

Proces verbal ședință de preselecție a operatorilor economici înscriși la licitația/negocierea de masă lemnoasă pe picior, oranizată de comuna Suciu d...

Proiect de buget 2021

Proiect de buget local

Proiect de buget 2021

Anexă nr.1 buget

Anunț licitație publică

Anunț licitație publică

Proiect buget 11.01.2022

Proiect buget 11.01.2022

Anunț privind înscrierea candidaților pentru personal de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 în teritoriu

PRIMĂRIA COMUNEI SUCIU DE SUS ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU: Un număr de 2 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din comuna...

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș în perioada 2014 - 2020

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș în perioada 2014 - 2020

Anunț licitație publică

Anunț licitație publică

Anunț privind înscrierea candidaților pentru personal de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 în teritoriu

Anunț privind înscrierea candidaților pentru personal de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente recensământului populației și locuințel...

Anunț - Dezmintire publică închiriere pășuni

Anunț - Dezmintire publică închiriere pășuni

Comunicare privind anularea procedurii pentru atribuirea contractului de închiriere a pășunilor din domeniul public al comunei Suciu de Sus și din administrarea Consiliului local

Având în vedere Raportul procedurii de atribuire nr. 791./02.05:2022 contractelor de închiriere prin licitaţie publică a păşunilor din domeniul public...

Studiude evaluare adecvată pentru " Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în jude'ul Maramureș

Mai multe detalii regăsiți in pdf-urile de mai jos

Festival Ecvestru Suciu de Sus 2022

Festival Ecvestru Suciu de Sus 2022

Anunț dezbatere publică

In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulteri...

Anunț public

S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. în calitate de prestator în cadrul contractului nr. 38217/20.07.2022 având ca obiect “Servicii de înregistrare sistem...

Anunț privind lucrările de înregistrare sistematică de cadastru și carte funciară

Aducem la cunoştinţa cetățenilor, deținători de imobile, terenuri cu sau fără construcții, la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Suciu de Sus,...

Proiect al bugetului local pe anul 2023

Proiect de buget

Anunț public

Anunț public

Proiect de hotărâre nr.291 din 21.02.2023 privind stabilirea destinației unei cantități de material lemnos din pădurea comunală

Proiect de hotărâre nr.291 din 21.02.2023 privind stabilirea destinației unei cantități de material lemnos din pădurea comunală

Anunț dezbatere publică publică

Anunț dezbatere publică publică

Anunț de atribuire directă pășuni priprietatea privată a comunei

Anunț de atribuire directă pășuni priprietatea privată a comunei

Comunicat de presă - PNRR fonduri pentru România modernă și reformată

Comunicat de presă - PNRR fonduri pentru România modernă și reformată

Proces verbal 10.04.2023 orele 12:00

Proces verbal al ședinței publice de atribuire ddirectă a suprafețelor de pășune, proprietatea privată a comunei Suciu de Sus încheiat astăzi 10.04.20...

Proces verbal din 24.04.2023

Privind soluționarea contestației depusă la procedua de atribuire directă a suprafețelor de pășune, proprietatea privată a comunei Suciu de Sus închei...

Despăgubiri pagube sau daune produse de animale sălbatice

Despăgubiri pagube sau daune produse de animale sălbatice

Anunț important executare lucrări de construcție

Anunț important executare lucrări de construcție

Publicație de căsătorie Petruț Gelu și Moldovan Ana Maria

Publicații de căsătorie 2022

Publicație de căsătorie Petruț Gelu și Moldovan Ana Maria

Publicații de căsătorie 2022

Publicație de căsătorie Filip Victor și Brateanu Mihaela

Publicații de căsătorie 2022

PUBLICITATE 21072022

Publicații de căsătorie 2022

Publicație de căsătorie Timofie Cosmin și Bud Diana

Publicații de căsătorie 2022

Publicație de căsătorie Micle Bogdan și Bud Diana Valeria

Publicații de căsătorie 2022

Publicație de căstorie Sigartau Ionut și Clep Domica

Publicații de căsătorie 2022

Anunț privind înscrierea candidaților pentru personal de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 în teritoriu

Anunt

Anunţ privind înscrierea candidaţilor pentru personal de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente recensământului populaţiei şi locuinţelor runda 2021 în teritoriu

Anunt

Publicație de căsătorie Telcian Bogdan Gheorghe și Chascear Ana

Publicații de căsătorie 2022

Publicație de căsătorie Moldovan Ciprian și Ciobanu Elena Florina

Publicații de căsătorie 2022

Grafic

Graficul de desfasurare concursuri inspector de specialitate debutant si muncitor calificat

Bibliografie 2

Graficul de desfasurare concursuri inspector de specialitate debutant si muncitor calificat

Bibliografie

Graficul de desfasurare concursuri inspector de specialitate debutant si muncitor calificat

Anunt concurs impozite si taxe

Anunt concurs

Anunt concurs muncitor calificat

Anunt concurs - muncitor calificat

Concurs functie contractuala vacanta de inspector de specialitate IA

Cadrul compartimentului situatii de urgenta