Descriere generală

Comuna Suciu de Sus, veche vatră românească, este aşezată în partea de nord - vest a ţării, în judeţul Maramures. În partea de nord - vest, comuna Suciu de Sus se învecinează cu comuna Lăpuş, cele două comune fiind despărţite de dealurile Tarniţei. Comuna se învecinează şi cu comuna Groşii Ţibleşului care în 2003 s-a desprins din Suciu de Sus.
 
În comună se ajunge printr-un loc mai îngust în zona Morii Chitului, numit Între Vaduri dar, pe măsură ce înaintează, drumul se lărgeşte. Zona Suciului este traversată de râul cu acelaşi nume având ca afluenţi principali: Valea Caselor, Strâmba, Periacul, Larga şi Valea Malului.
 
Comuna Suciu de Sus este formată din trei sate:
♦ satul Suciu de Sus – reşedinţa de comună
♦ satul Suciu de Jos
♦ satul Larga.
 
Populaţia comunei conform datelor de la ultimul recensământ este de 4426 locuitori.
Suprafaţa comunei este de 11.469 ha, dintre care intravilan 569 ha şi extravilan 10900 ha.
Căi de acces: drumul judeţean 171A
 
Atestarea documentară a comunei datează din anul 1325, sub numele de “Scut din partea de sus”.