Economia

Agricultura     
          Agricultura deţine rolul principal în economia comunei, terenul agricol acoperind o suprafaţă de 4285 ha. Ca activitate conexă, locuitorii se ocupă şi cu creşterea animalelor. Forţa de muncă ocupată în agricultură acoperă 50% din populaţia comunei. Comerţul, serviciile, prelucrarea lemnului, transportul, croitoriile reprezintă şi ele ocupaţii ale locuitorilor comunei.
 
Comerţul
          Comerţul în comuna maramureşeană Suciu de Sus se desfăşoară în cadrul unui număr de 21 de agenţi economici privaţi, care au deschise unităţi de comerţ şi alimentaţie publică pe teritoriul comunei. 
 
Alte activităţi economice desfăşurate pe teritoriul comunei se concretizează în:
      ♦ prestări de servicii
      ♦ transport marfă şi călători
      ♦ croitorie
      ♦ tâmplărie
      ♦ cojocărie
      ♦ construcţii
      ♦ morărit
      ♦ fasonarea lemnului
      ♦ împletituri din răchită.